Flash me back
installatie van 10 minuten voor 1 persoon per keer

Het project ‘Flash me back’ gaat over de eerste 4 jaar van het leven, vanaf het moment dat je ter wereld komt tot de dag dat je 4 jaar wordt: het moment dat je blijvende herinneringen krijgt .

In een afgeschermde ruimte voor 1 persoon per keer, in de vorm van een grote camera, lijkt het alsof je werkelijk nog eens vanuit het perspectief van je eerste jaren de wereld (opnieuw) kan bewonderen.

Het project heeft vanwege de Corona een geheel andere vorm gekregen dan in het oorspronkelijke plan. Er is gekozen voor een vorm van 1 persoon per keer in een afgesloten ruimte van een camera.

Al het verzamelde geluids- en beeldmateriaal voor het oorsponkelijke project, bedoeld voor 15 personen per keer, gedurende 20 minuten, in een ruimte van 8 bij 8, is teruggebracht naar een ruimte van 1m50 in het vierkant, voor 1 persoon per keer gedurende 10 minuten! Het project is doorlopend te bezoeken.

Zodoende hopen we ook de bezoeker met (Corona)-schroom, weer over de streep te halen om te komen kijken.

Vanaf 1 augustus te zien op festival MoMent in Tongeren (België) en vanaf half oktober tot eind juni 2022 in Theater De Kom in Nieuwegein.

Podcast TIJDGEEST tijdens festival Moment

klik hier

share via Facebook

share via X